We voorzien onze site van cookies zodat we hem nog beter kunnen maken. Door de site te bezoeken ga je akkoord met ons cookie beleid. Je kunt je voorkeuren altijd aanpassen.
x

Pricacyverklaring en cookies

Privacyverklaring

Ad Mosam respecteert de privacy van haar belangstellenden en bezoekers en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Stichting Collegium Ad Mosam, gevestigd aan de Guillaume Franquinetstraat 14 te Sittard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting Collegium Ad Mosam
Guillaume Franquinetstraat 14
6136 HR Sittard

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@admosam.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken en de grondslag daarvoor:
Ad Mosam heeft om aan het doel van de stichting uitvoering te kunnen geven een aantal persoonsgegevens van belangstellenden en bezoekers nodig.
We verzamelen gegevens van:

  • Personen die zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
  • Personen die een kaartje hebben gekocht voor een door Ad Mosam georganiseerd concert.
    (Deze gegevens worden gebruikt om u te kunnen informeren over praktische zaken rondom het concert.)
  • Personen die zich aanmelden als vriend van Ad Mosam.
  • Personen die zich aanmelden als donateur van Ad Mosam.
  • Personen die meewerken aan activiteiten van Ad Mosam.

Hieronder vindt u een overzicht van deze persoonsgegevens:
1.    Voor- en achternaam;
2.    E-mailadres;
En indien noodzakelijk:
3.    Adresgegevens;
4.    Telefoonnummer;
5.    Banknummer.

Van sommige relaties houden we tevens bij of ze tot een specifieke doelgroep behoren (zoals school, instrument, pers, subsidiënt)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Ad Mosam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit geldt voor alle categorieën van de persoonsgegevens. Op verzoek van een betrokkene worden de gegevens verwijderd uit de administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Ad Mosam verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@admosam.nl. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Wanneer u vraagt om inzage in de opgeslagen gegevens kunnen we u vragen om voorafgaande identificatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Ad Mosam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@admosam.nl.

Ad Mosam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Cookies

(Of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken)

Ad Mosam gebruikt op haar website “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren en (geanonimiseerd) gegevens over het bezoekgedrag te verzamelen. Dit helpt ons de website te analyseren en te verbeteren.